afl. 456 – 29 mrt – 19 אדר ב

Parasha: Tsav – Bevelen
Bijbelteksten: Leviticus 8:22-8:36, Jesaja 2,
Spreuken 30 en Handelingen 7:1-29