13 apr – 05 ניסן

Parasha: Tatsria – Zij zal zwanger worden
Bijbelteksten: 2 koningen 4:42-5:19, Matteüs 17:9-13,